Vil du vere med i ei gruppe?

Kystlandskapsparken søkjer medlemer til desse gruppene:

– Turstigruppe, som skal jobbe med rydding og merking av turstiar

– Kulturlandskapsgruppe

– Arbeidsgruppe for Tjernagelhaugen

Ta kontakt med styreleiar Jostein Førland om du ønskjer å vera med på dette, eller om du har andre tema du vil jobbe med.